menu

Tuesday, 16 December 2014

Оюутнууд аа! "Багш нарын туршлагаас суралцъя" буланд зочлоорой

Монгол Улсын гавьяат багш Л.Гантөмөрийн туршлагаас.
... Нэгдүгээр ангийн багшийн алхам тутамдаа цээрлэх зүйл бол илүү цагаар хүүхдийг ангид үлдээх гэж үзэх явдал. Энэ нь хүүхдийг залхаах байдалд хүргэх бөгөөд сурах үйлд идэвхгүй ханддаг болгоно. Мөн сайхан бичүүлж сургана гээд дэвтрийн хуудас дүүрэн бичих даалгавар өгдөг. Ингэх нь сайхан бичүүлж сургах биш харин даалгаврыг хайш яаш хурдан хийж дуусгах, оромдох муу хэвшилд сургадаг. Нэгдүгээр ангийн бяцхан шавь чинь 1-2 мөр бичихэд хангалттай. Иймээс ч би 4-5 мөрнөөс илүү бичих даалгавар өгдөггүй. Харин цөөн мөр бичихдээ маш нямбай, зөв зурлагаар бичсэн байхыг шаарддаг. Даалгавраа заавал шалгадаг, гаргасан алдааг тухай бүр нь хэлж өгч дагуулдаг. Би ангийн сурагчдаа 3 бүлэгт хуваан хичээлд бэлтгэхдээ түрүүлж яваа хэсэгт нэмэлт юу хийлгэх, бас нийтээр юу хийлгэх, удаан ойлгоцтой хоцорч болзошгүй цөөн сурагчидтай яаж ажиллахаа төлөвлөдөг. Ингэснээр хүүхэд бүр хичээлийн туршид хийх ажилтай байх бөгөөд хүүхдийн хөгжлийг боож барихгүй сайн талтай гэж үздэг. 
Багшийн гол зорилго хоцорч болзошгүй хүүхдээ дундаж хүүхдийн хэмжээнд хүргэхэд анхаарах ёстой. Ер нь бага ангид хүүхдийн хэл яриа, сэтгэн бодох чадвар авьяасыг илрүүлэхийн тулд дасгал ажил, уран хошин бодлого, зохион бичлэгийг багш өөрөө санаачлан зохиож байх нь чухал байдаг.

No comments:

Post a Comment