menu

Friday, 29 August 2014

Бие даан хийх ажил

Бие даан хийх ажил
2-р курсийн оюутнууд сурган хүмүүжүүлэх зүйн хичээлтэй уялдуулан өөрийн зорилгыг тусгасан бага хэмжээний эсээ бичнэ. Багшийн өмнө нь үзэж өгсөн зөвлөгөө, засварыг тусгаж сайжруулсан байна. Эсээ хүлээн авах хугацаа 9.5 хүртэл
Эсээний шалгуур:
  1. Зорилго тодорхой эсэх
  2. Хичээлтэй уялдаатай тодорхойлсон эсэх
  3. Найруулга зүй болон зөв бичгийн дүрмийн алдаагүй байх
  4. Эсээний ерөнхий бүтэц зохион байгуулалт (эхлэл, үндсэн хэсэг, төгсгөл) зэргийг харгалзана.

No comments:

Post a Comment