menu

Thursday, 3 April 2014

Хүн байх ухаанХүн байх ухааны хичээлээр бие даан хийх ажилАжлын төрөл
Оюутны хийж гүйцэтгэх хугацаа
Үнэлгээний шалгуур
Оноо
1
Өөрийн сонирхсон сэдвээр мэдээлэл бэлтгэх

-       5 сарын 1 хүртэл

-       Эдгээр 3 даалгавраас аль нэгийг сонгоно.

-       Даалгаврыг  чанартай гүйцэтгэхэд анхаарна.
- Мэдээллийн цар хүрээ
-Жишээ баримт баталгаажсан эсэх
-Мэдээллийн шинэлэг байдал
-Эх сурвалжууд ашигласан байдал
40-50/А/
39-35/В/
34-30/С/
29-25/D/
24-0/F/
2
Эссэ бичлэг
- ЭССЭ бичлэгийн шаардлагыг хангасан байдал
-Уялдаа холбоо, агуулга
-Уг сэдэвтэй холбоотой жишээ баримт оновчтой эсэх
үгнэлт гаргасан байдал

40-50/А/
39-35/В/
34-30/С/
29-25/D/
24-0/F/
3
Бяцхан ном хийх
-Номын агуулга
-Хийц, хэлбэр
- Ашигласан эх сурвалжуудыг заавал бичсэн байна


40-50/А/
39-35/В/
34-30/С/
29-25/D/
24-0/F/


Ашиглах ном, гарын авлага

  1. Адам Жексон. Аз жаргалын арван нууц.УБ.2003
  2. Б. Лхавга дулам, С. Отгонтуяа. Хүн байх учир УБ. 2009
  3. Джон Кехо. Далд ухамсар. УБ.2008
  4. С.Батсүх.  Амжилт аз жаргалын нууц. УБ.,2009
  5. Хувь хүний соёл. Эмпати төв. УБ.,2005
  6. Ж.Мерфи. Аз жаргалын алтан түлхүүр. УБ., 2007
  7.  Бурхан багшийн сургааль.Токио хот.1996
  8. Ц.Няндаг. Сурган хүмүүжүүлэх ухааны судалгаа, туршилт, үр дүн.УБ.2006
  9. Эмпати төв. Сургамжит өгүүллэгүүд-1,2
  10. Луйз Л Хэй. Та өөрөө өөрийнхөө амьдралыг эрүүлжүүлж чадна.УБ. 2005.No comments:

Post a Comment