menu

Wednesday, 18 December 2013

БСАЗ-н тэнхим Дээд Боловсрол Судлалын Монголын Нийгэмлэгийн "Анхны гишүүн хамт олон"-оор батламжлав.

Гурван-Эрдэнэ Багшийн дээд сургуулийн БСАЗ-н тэнхим Дээд Боловсрол Судлалын Монголын Нийгэмлэгийн 02 тоот захирамжаар "Анхны гишүүн хамт олон"-оор батламжлагдав.
Тус тэнхимд "Анхны гишүүн хамт олон" болсонд ДБСМН-ийн нийт гишүүд дэмжигчид талархал илэрхийлж сурган хүмүүжүүлэх болон эрдэм судлалын үйлст амжилт хүслээ.

No comments:

Post a Comment