menu

Thursday, 12 December 2013

Багшлах ур чадвараа хөгжүүлье.

Дараах сурган хүмүүжүүлэх бодлого дээр ажиллаж өөрсдийн санаа бодлоо хуваалцана уу?

Зарим бага насны хүүхэд  “Би аяга угаая” “Хувцасаа өөрөө эвхэж тавья”  гм-ээр би өөрөө гэсэн мэдрэмжээр ханддаг ч аав ээж нар тэр болгон хүсэлтээр нь болгодоггүй, хориглох хандлагатай байдаг байна.  
Асуулт:
1.     Энд хэдэн насны хүүхдийн тухай яриад байна вэ?   
2.     Нийгэмшихүйн үйл явцтай холбон тайлбарлана уу? 


No comments:

Post a Comment