menu

Tuesday, 3 December 2013

2-р ангийн оюутнуудын анхааралд

12.20 нд 1-р улиралын хичээл дуусна. 2-р улиралын эхний 7 хоногийн нэг хичээлийг бие даан судална. Бие даалтын ажил сурган хүмүүжүүлэх зүй гэсэн холбоосоос энэ хичээлийн тухай мэдээлэл, хичээлийн сэдэв, судлах арга зүйг татаж авна уу? 

No comments:

Post a Comment