menu

Thursday, 17 October 2013Сургуулийн 20 жилийн ойд зориулсан "ГУРВАН ЭРДЭНЭ (БАГШ, ШАВЬ, НОМ)-ИЙН ШИНЭЧЛЭЛ" Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал

2013 оны 11 дүгээр сарын 7 -нд Багшийн хөгжлийн ордонд зохион байгуулагдах гэж байна. Хурлаар Боловсролын салбар, түүний дотор боловсролын бодлого, багш, суралцагч болон сургалтын арга технологийн өнөөгийн байдлыг цогцоор нь авч үзэж хэтийн төлөвийн талаар онол, практикийн хэлэлцүүлэг хийх юм байна.
 Хурлын чиглэлүүд:
  1. Багш бэлтгэх үйл ажиллагаанд хийгдэж буй шинэчлэлийн үр дүн, хэтийн төлөв
  2.  Боловсрол судлалын онол аргазүйн шинэчлэл, өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв
  3. Өнөөгийн монгол хүүхэд, боловсролын үйлчилгээний хүртээмж, чанар, үр өгөөж сэдвээр салбар хуралдаанууд болно.

No comments:

Post a Comment